CTY TNHH NHỰA CAO SU VÀ ĐIỆN TỬ SÀI GÒN

Short name: COMPOTECH SAIGON INC

Address: 219 Khanh Hoi street, Ward 3, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

tel: +84 (08) 39401238

fax: +84 (08) 39401239

email: marketing@compotechvn.com