CTY TNHH NHỰA CAO SU VÀ ĐIỆN TỬ SÀI GÒN

Tên giao dịch: COMPOTECH SAIGON INC

Địa chỉ: 219 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (08) 39401238

Fax: +84 (08) 39401239

Email: phuongnguyet8181@yahoo.com